تحلیل پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۷۱٫۲۶ با تیک پروفیت اول ۱۶۹٫۶۴ و تیک پروفیت دوم ۱۶۹٫۱۹

پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۷۱٫۲۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۲٫۰۰ و ۱۷۲٫۴۴ آغاز می کند.

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۲٫۵۰
۱۷۲٫۰۷
۱۷۱٫۶۴
———
۱۷۰٫۰۹
۱۶۹٫۳۷
۱۶۸٫۹۴

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲منبع: https://iranbourseonline.co/248438/pps/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 – 13:52

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۹٫۵۱ با تیک پروفیت اول ۱۷۱٫۱۷ و تیک پروفیت دوم ۱۷۱٫۶۱

پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۹٫۵۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۸٫۷۷ و ۱۶۸٫۳۳ آغاز می کند.

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۷۰٫۰۹ با تیک پروفیت اول ۱۷۱٫۶۴ و تیک پروفیت دوم ۱۷۲٫۰۷

پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۷۰٫۰۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۹٫۳۷ و ۱۶۸٫۹۴ آغاز می کند.

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۲٫۰۵
۱۷۱٫۶۱
۱۷۱٫۱۷
———
۱۶۹٫۵۱
۱۶۸٫۷۷
۱۶۸٫۳۳

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲


دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت اول

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۲٫۴۴
۱۷۲٫۰۰
۱۷۱٫۲۶
———
۱۶۹٫۶۴
۱۶۹٫۱۹
۱۶۸٫۷۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲


سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت اول

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است