تحلیل پرایس اکشن NZDUSD

در مقابل، اگر فروشندگان وارد بازار شوند و NZDUSD به زیر حمایت اول عبور کند، می توان انتظار حرکت بازار تا حمایت دوم در نرخ ۰.۶۱۴۴ را داشت.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار نیوزیلند دلار آمریکا 6 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته NZDUSD


منبع: https://iranbourseonline.co/245433/pa/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-nzdusd-29

سه شنبه 8 فروردین 1402 – 10:16

در نمودار چهارساعته NZDUSD، قیمت به بالای ابر ایچیموکو عبور کرده و ساختار بازار متمایل به صعودی است. اگر بازگشت مثبت جفت ارز از حمایت اول در نرخ ۰.۶۱۸۰ ادامه یابد، می تواند به سمت مقاومت اول در نرخ ۰.۶۲۶۶ حرکت کند. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در نرخ ۰.۶۳۸۰ هدف بعدی دلار نیوزیلند خواهد بود.