تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

در نمودار چهارساعته GBPUSD روند پوند انگلیس متمایل به نزولی است و پوند در زیر ابر ایچیموکو نوسان می‌کند. این یعنی روند بازار نزولی است. اگر روند نزولی ادامه یابد، پوند به سمت حمایت اول در ۱٫۲۱۸۴ حرکت خواهد کرد. در مقابل اگر پوند تقویت شود به سمت مقاومت اول در ۱٫۲۲۹۲ جهش خواهد کرد.

تحلیل پرایس اکشن و تکنیکال پوند انگلیس
تحلیل پرایس اکشن و تکنیکال: نمودار چهارساعته GBPUSD


منبع: https://iranbourseonline.co/241085/pa/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-gbpusd