تحلیل پرایس اکشن BTC: روند کوتاه مدت بیت کوین نزولی است

در مقابل، این احتمال وجود دارد که بیت کوین به سمت مقاومت اول در نرخ ۲۰۴۶۳٫۲۶ دلار و سپس مقاومت دوم در نرخ ۲۱۶۳۱٫۴۶ بازگرد..

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار چهارساعته BTC


منبع: https://iranbourseonline.info/232342/pa/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-btc-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88

جمعه 29 مهر 1401 – 10:36

در نمودار چهارساعته BTC، قیمت در حال عبور از ابر ایچیموکو است و روند کوتاه مدت بیت کوین متمایل به نزولی است. انتظار می رود که بازار تا حمایت اول در نرخ ۱۸۵۴۶٫۸۴ دلار حرکت کند. با شکست این نرخ، حمایت دوم در نرخ ۱۷۵۷۵٫۹۸ هدف بعدی رمز ارز خواهد بود.