تحلیل پرایس اکشن AUDUSD: واکنش منفی دلار استرالیا به سقف کانال نزولی

پنجشنبه 28 مهر 1401 – 9:57

در مقابل، این احتمال وجود دارد که جفت ارز AUDUSD به سمت مقاومت اول و سپس مقاومت دوم در نرخ ۰.۶۵۳۲ دلار بازگردد.

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار چهارساعته AUDUSD


منبع: https://iranbourseonline.info/232272/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-audusd-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1

در نمودار چهارساعته AUDUSD، قیمت در کانال نزولی و زیر ابر ایچیموکو قرار دارد و بازگشت نزولی جفت ارز از مقاومت اول در نرخ ۰.۶۳۴۱ دلار ادامه دارد. انتظار می رود که دلار استرالیا تا حمایت اول در نرخ ۰.۶۱۹۲ سقوط کند.