تحلیل پرایس اکشن: تحلیل ین ژاپن USDJPY

در نمودار چهارساعته USDJPY، ساختار کوتاه مدت بازار نزولی است. اما از آنجایی که قیمت بالای خط روند صعودی قرار دارد، دید میان مدت بازار صعودی است.

در مقابل، اگر حمایت اول در ۱۳۴٫۵۱ و خط روندی موقعیت خود را حفظ کنند، جفت ارز می تواند به سمت مقاومت اول در ۱۳۵٫۱۱ بازگردد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۱۳۷٫۸۹ هدف بعدی USDJPY خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار ین 2 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پراییس اکشن چهارساعته USDJPY

تحلیل ین ژاپن چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

اما در صورتی که مقاومت اول موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز دلار به ین می تواند به سمت حمایت اول در ۱۳۶٫۷۶ بازگردد. با شکست این حمایت، مسیر اصلاحی بازار تا حمایت دوم در ۱۳۵٫۳۴ هموار خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار ین 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDJPY

تحلیل ین ژاپن جمعه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDJPY، قیمت از خط روند صعودی پیروی می کند و ساختار بازار صعودی یا بولیش است. هم چنین در اندیکاتور چهارساعته RSI واگرایی صعودی دیده می شود که تائیدی بر وجود مومنتوم صعودی در بازار است.

اما در صورتی که جفت ارز دلار ین از مقاومت اول عبور کند، بازار می تواند به سمت سقف کانال بازگردد. شکست سقف کانال می تواند USDJPY را به مقاومت دوم در ۱۳۵٫۱۱ برساند.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار ین 11 6 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDJPY


منبع: https://iranbourseonline.co/247373/pa/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86

در نمودار چهارساعته USDJPY، ساختار بازار متمایل به صعودی است و قیمت در حال حرکت به سمت مقاومت اول در ۱۳۷٫۸۹ است. اگر این نرخ شکسته شود، مقاومت دوم در ۱۳۹٫۵۵ هدف بعدی بازار خواهد بود.

در نمودار چهارساعته USDJPY، قیمت در کانال نزولی قرار دارد و ساختار بازار نزولی است. اگر مقاومت اول در ۱۳۳٫۷۲ موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز می تواند به سمت کف کانال حرکت کند. با شکست کف کانال و حمایت جزئی ۱۳۳٫۰۳، مسیر نزولی بازار تا حمایت اول در ۱۳۲٫۲۱ و حمایت دوم در ۱۳۰٫۵۴ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که خط روندی و حمایت اول در ۱۳۳.۵۳ شکسته شوند، روند کوتاه مدت جفت ارز دلار به ین ژاپن تا حمایت دوم در ۱۳۲.۳۲ نزولی خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار ین 4 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDJPY

تحلیل ین ژاپن پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDJPY، قیمت در کانال نزولی قرار دارد و ساختار بازار متمایل به نزولی است. اگر جفت ارز از خط روند صعودی کوتاه مدت و حمایت اول در نرخ ۱۳۳.۷۲ عبور کند، می تواند تا کف کانال حرکت کند. با شکست کف کانال، مسیر نزولی بازار تا حمایت دوم در نرخ ۱۳۲.۳۴ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که خط روندی به حمایت تبدیل شود و USDJPY از سقف کانال عبور کند، نشانگر تغییر روند بازار از نزولی به صعودی است و جفت ارز دلار ین می تواند تا مقاومت اول در ۱۳۵.۱۱ و مقاومت دوم در ۱۳۶.۷۶ حرکت کند.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار ین 12 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDJPY

تحلیل ین ژاپن پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

اما در صورتی که خریداران وارد بازار شوند، جفت ارز USDJPY می تواند دوباره به سمت مقاومت اول بازگردد. شکست این مقاومت برای احیای رالی صعودی اخیر ضروری است.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار ین 1 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDJPY

تحلیل ین ژاپن سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

در صورتی که خط روندی شکسته شود، قدرت مومتوم نزولی در بازار افزایش خواهد یافت و نرخ برابری دلار به ین ژاپن می تواند تا حمایت دوم در ۱۳۳٫۵۳ سقوط کند.

در نمودار چهارساعته USDJPY، قیمت از نزدیکی مقاومت اول در ۱۳۷٫۸۹ به سمت پایین بازگشته و روند کوتاه مدت دلار به ین ژاپن نزولی است. اگر حرکت نزولی فعلی ادامه یابد، بازار می تواند ابتدا تا حمایت اول در ۱۳۵٫۲۳ و سپس حمایت دوم در ۱۳۳٫۵۲ سقوط کند.

جمعه 15 اردیبهشت 1402 – 9:27

تحلیل ین ژاپن جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

در صورتی که جفت ارز به بازگشت مثبت از خط روندی ادامه دهد، بازار می تواند به سمت مقاومت اول در نرخ ۱۳۵.۱۱ و سپس مقاومت دوم در ۱۳۷.۸۹ حرکت کند. هر دو سطح مقاومتی با سطوح فیبوناچی انطباق خوبی دارند.