تحلیل پرایس اکشن: تحلیل دلار کانادا USDCAD

در نمودار چهارساعته USDCAD، قیمت زیر مقاومت اول در ۱٫۳۶۴۹ قرار دارد و حرکت صعودی اخیر بازار محدود شده است. اگر این مقاومت موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا می تواند به سمت حمایت اول در ۱٫۳۵۵۴ و سپس حمایت دوم در ۱٫۳۴۲۳ بازگردد.

پنجشنبه 14 اردیبهشت 1402 – 12:26

تحلیل دلار کانادا پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCAD، قیمت از خط روند صعودی عبور کرده و بازار ساختار نزولی دارد. اگر جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا به حرکت نزولی اخیر ادامه دهد، می تواند به حمایت اول ۱.۳۵۵۴ برسد. با شکست این نرخ، حمایت دوم در ۱.۳۴۱۵ هدف بعدی بازار خوهد بود.

اما در صورتی که جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا از حمایت اول در ۱٫۳۵۲۸ عبور کند، می توان شاهد بازگشت نزولی بازار تا حمایت دوم در ۱٫۳۴۴۰ بود.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCAD

تحلیل دلار کانادا جمعه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

اما در صورتی که فروشندگان وارد بازار شوند، جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا می تواند به سمت حمایت اول در ۱٫۳۵۸۶ بازگردد. شکست این نرخ می تواند بازار را به حمایت دوم در ۱٫۳۵۲۵ برساند.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 1 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCAD

تحلیل دلار کانادا سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

اما در صورتی که مقاومت اول به طور قطعی شکسته شود، رالی صعودی USDCAD تا مقاومت دوم در نرخ ۱٫۳۷۵۲ احیا خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 8 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.co/247385/pa/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86

اما در صورتی که خط روندی به طور قطعی شکسته شود، روند جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا نزولی خواهد شد و بازار می تواند به سمت حمایت دوم در ۱٫۳۵۲۵ حرکت کند.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 2 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCAD

تحلیل دلار کانادا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCAD، ساختار بازار صعودی است. انتظار می رود که جفت ارز تا مقاومت اول در ۱٫۳۶۶۳ حرکت کند. با شکست این محدوده مقاومتی، مسیر حرکت بازار تا مقاومت دوم در ۱٫۳۷۲۶ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که USDCAD به بالای خط روند صعودی بازگردد، می توان انتظار بازگشت مثبت جفت ارز تا مقاومت اول در ۱.۳۶۴۹ و سپس مقاومت دوم در ۱.۳۷۵۲ را داشت.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 9 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCAD

تحلیل دلار کانادا پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCAD، قیمت بالای حمایت اول در ۱٫۳۵۲۸ قرار دارد. انتظار می رود که جفت ارز از این حمایت جهش کند و به مقاومت اول در ۱٫۳۵۸۶ برسد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۱٫۳۶۶۸ هدف بعدی بازار خواهد بود.

در نمودار چهارساعته USDCAD، قیمت بالای خط روند صعودی قرار دارد و ساختار بازار صعودی یا بولیش است. اگر حمایت اول در ۱٫۳۵۶۸ و خط روندی موقعیت خود را حفظ کنند، جفت ارز می تواند به سمت مقاومت اول در ۱٫۳۶۶۳ بازگردد. مقاومت میانی ۱٫۳۶۳۸ نیز در این بین قرار گرفته است.