تحلیل پرایس اکشن اونس طلا: بازار سیر نزولی دارد

در نمودار چهارساعته اونس طلا، قیمت در کانال نزولی حرکت می کند و بازار زیر ابر ایچیموکو قرار دارد. این یعنی روند کلی اونس طلا نزولی است. انتظار می رود که قیمت از مقاومت اول در نرخ ۱۶۵۵٫۲۲ سقوط کند و به حمایت اول در نرخ ۱۶۱۶٫۶۵ دلار برسد.

در مقابل، این احتمال وجود دارد که بازار برای آزمایش مجدد مقاومت اول به سمت بالا بازگردد. با شکست این نرخ، مسیر حرکت اونس طلا تا مقاومت دوم در نرخ ۱۶۷۲٫۸۰ هموار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار چهارساعته اونس طلا


منبع: https://iranbourseonline.info/233316/pa/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B2

چهارشنبه 11 آبان 1401 – 9:16