تحلیل هفتگی USDJPY: جفت ارز سیر صعودی دارد

یکشنبه 17 مهر 1401 – 13:16

در نمودار هفتگی USDJPY، روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن صعودی است. اخیراً جفت ارز زیر نرخ ۱۴۶ نوسان می کند. اگر جفت ارز از سوی برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی حمایت شود و از نرخ ۱۴۶ عبور کند، مسیر صعودی بازار تا برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۵۱٫۵۰ هموار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز USDJPY نمودار هفتگی


منبع: https://iranbourseonline.info/231258/mw/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-usdjpy-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF