تحلیل هفتگی اونس طلا: روند بلندمدت اونس طلا خنثی است

حرکت صعودی اونس طلا که از کف قیمتی ۱۱۶۰ دلار شروع شده بود، بعد از برخورد به نرخ ۲۰۷۵ دلار متوقف شده و در ادامه قیمت موج صعودی را تا نرخ ۱۶۷۶٫۷۴ دلار اصلاح کرده است. هنوز هم نوسانات اونس طلا بین سطوح ۲۰۷۵-۱۶۷۶٫۷۴ ادامه دارند.

در گزارش روز یکشنبه (۶ شهریور) به احتمال کاهش قیمت طلا اشاره شده بود که بازار از سوی نرخ ۱۷۵۰ دلار با مقاومت مواجه شده و تا محدوده حمایتی ۱۷۰۰-۱۶۷۶٫۷۴ حرکت کرده است.

اما در صورتی که اونس طلا از کف قیمتی ۱۶۷۶٫۷۴ دلار عبور کند، مسیر نزولی بازار ابتدا تا نرخ رُند ۱۶۰۰ دلار هموار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا نمودار هفتگی


منبع: https://iranbourseonline.info/195877

یکشنبه 13 شهریور 1401 – 14:24


در معاملات هفته جاری، اونس طلا دوباره با محدوده حمایتی مواجه خواهد شد. اگر این ناحیه موقیعت خود را حفظ کند و نرخ ۱۷۱۲ دلار شکسته شود، بازار در فاز خنثی باقی خواهد ماند و می توان انتظار افزایش قیمت طلا تا خط روند نزولی را داشت.