تحلیل هفتگی اونس طلا: آیا رالی صعودی اونس طلا ادامه می یابد؟

اما در صورتی که محدوده عرضه موقعیت خود را در قالب مقاومت حفظ کند، حرکت صعودی اونس طلا دوباره محدود خواهد شد و می توان انتظار بازگشت قیمت به سمت نرخ میانی ۱۷۵۰ و سپس حمایت ۱۷۳۰ دلار را داشت.

تحلیل تکنیکال اونس طلا نمودار هفتگی 1 1
تحلیل تکنیکال اونس طلا نمودار هفتگی


منبع: https://iranbourseonline.info/237421/classic/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88

حرکت صعودی اونس طلا که از کف قیمتی ۱۱۶۰ دلار شروع شده بود، بعد از برخورد به نرخ ۲۰۷۵ دلار متوقف شد و در ادامه قیمت وارد فاز اصلاحی شد. این حرکت نزولی و اصلاحی بازار نیز از سوی نرخ ۱۶۱۵ دلار محدود شده و در نتیجه قیمت اونس طلا بعد از شکست خط روندی افزایش یافته است.

یکشنبه 27 آذر 1401 – 14:50

اخیراً بازار با محدوده عرضه (ناحیه بنفش رنگ) درگیر بوده و اونس طلا به بالای این محدوده نفوذ کرده است. اگر حرکت صعودی اونس طلا ادامه یابد و ناحیه عرضه شکسته شود، مسیر صعودی بازار تا مقاومت ۱۸۸۰ دلار هموار خواهد شد. مقاومت جزئی ۱۸۳۵ دلار نیز در این بین قرار گرفته است.