تحلیل هفتگی اونس طلا: آیا حرکت اصلاحی طلا ادامه می یابد؟

یکشنبه 29 آبان 1401 – 9:52

در مقابل، اگر ناحیه عرضه موقعیت خود را در قالب مقاومت حفظ کند، می توان شاهد کاهش قیمت طلا ابتدا تا حمایت ۱۷۳۰، ۱۶۷۶٫۷۴ و سپس ناحیه حمایتی بود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا نمودار هفتگی


منبع: https://iranbourseonline.info/234598/mw/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B7

اخیراً بازار به بازگشت مثبت از حمایت ۱۶۱۵ دلار ادامه داده و به نزدیکی ناحیه عرضه رسیده است. برای این که اونس طلا تا مقاومت بعدی در نرخ ۱۸۸۰ دلار حرکت کند، بایستی از این محدوده عبور کند.

حرکت صعودی اونس طلا که از کف قیمتی ۱۱۶۰ دلار شروع شده بود، بعد از برخورد به نرخ ۲۰۷۵ دلار متوقف شد و در ادامه قیمت وارد فاز اصلاحی شد. این حرکت نزولی و اصلاحی بازار نیز از سوی نرخ ۱۶۱۵ دلار محدود شده و سه بار از این محدوده به سمت بالا جهش کرده است.