تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۱۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۰۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۰۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۱۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۱۴۵ و ۱٫۲۱۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۴۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۵۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۵۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۴۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۴۶۰ و ۰٫۹۴۴۵ آغاز می کند.

چهارشنبه 26 مرداد 1401 – 16:05

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۱۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۱۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۲۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۱۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۱۲۰ و ۱٫۰۱۰۰ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۴٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۵٫۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱۳۵٫۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۴٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۳٫۸۵ و ۱۳۳٫۵۵ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۹۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۹۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۸۹۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۹۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۰۲۵ و ۰٫۷۰۴۵ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۸۵۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۸۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۲۵ و ۱٫۲۸۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/194874