تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

سه شنبه 25 مرداد 1401 – 14:08

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۳۶۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۲۹۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۲۷۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۳۶۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۳۹۱ و ۰٫۶۴۰۸ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/194789

تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۶۰٫۶۳ با تیک پروفیت اول ۱۶۲٫۱۸ و تیک پروفیت دوم ۱۶۲٫۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۰٫۶۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۰٫۰۰ و ۱۵۹٫۶۲ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۴۳۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۳۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۳۷۲
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۴۳۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۴۶۱ و ۰٫۸۴۷۳ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۵٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۶٫۵۷ و تیک پروفیت دوم ۱۳۶٫۹۳
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۵٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۴٫۵۵ و ۱۳۴٫۲۰ آغاز می کند.