تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

دوشنبه 24 مرداد 1401 – 14:10

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۳۹۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۴۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۳۲۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۳۹۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۴۱۸ و ۰٫۶۴۳۲ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۶۱٫۵۷ با تیک پروفیت اول ۱۶۰٫۱۶ و تیک پروفیت دوم ۱۵۹٫۷۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۶۱٫۵۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۲٫۲۵ و ۱۶۲٫۶۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/194705

تحلیل نقاط کلیدی بازار

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۶٫۹۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۵٫۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱۳۵٫۰۳
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۶٫۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۷٫۵۲ و ۱۳۷٫۸۹ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۴۷۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۴۲۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۴۱۳
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۴۷۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۴۹۲ و ۰٫۸۵۰۴ آغاز می کند.