تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

تحلیل نقاط کلیدی بازار

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۱۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۰۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۰۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۱۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۱۵۰ و ۱٫۲۱۷۵ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۴۰۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۴۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۵۰۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۴۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۳۸۵ و ۰٫۹۳۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۰۸۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۰۱۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۹۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۰۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۰۵ و ۰٫۷۱۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۳٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۲٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۲٫۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۳٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۳٫۹۰ و ۱۳۴٫۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/194707

تحلیل نقاط کلیدی بازار

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۸۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۸۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۰۰ و ۱٫۲۷۶۵ آغاز می کند.

دوشنبه 24 مرداد 1401 – 16:13

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۲۵۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۱۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۱۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۲۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۲۷۵ و ۱٫۰۳۰۵ آغاز می کند.