تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۹۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۰۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۰۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۹۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۹۰۰ و ۰٫۶۸۸۰ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۶۲۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۵۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۵۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۶۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۵۰ و ۰٫۹۶۷۰ آغاز می کند.

پنجشنبه 13 مرداد 1401 – 16:06

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۱۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۲۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۲۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۱۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۱۲۰ و ۱٫۰۱۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۸۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۸۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۸۵ و ۱٫۲۹۰۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۳٫۳۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۵٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۳۵٫۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۳٫۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۲٫۸۵ و ۱۳۲٫۲۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/194224تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۱۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۰۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۰۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۱۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۰۵ و ۱٫۲۲۴۰ آغاز می کند.