تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۸۸۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۹۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۹۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۸۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۸۶۰ و ۰٫۶۸۴۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۵۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۶۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۵۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۵۱۰ و ۰٫۹۴۹۰ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۳٫۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۲٫۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۱٫۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۳٫۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۴٫۳۰ و ۱۳۴٫۸۵ آغاز می کند.

چهارشنبه 12 مرداد 1401 – 16:08

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۱۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۲۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۲۳۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۱۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۱۲۵ و ۱٫۰۱۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/194135تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۸۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۸۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۱۰ و ۱٫۲۹۳۰ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۱۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۲۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۴۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۱۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۱۰۵ و ۱٫۲۰۸۰ آغاز می کند.

The privacy policy is a part of our terms of service and is incorporated therein by references. هنرمند برجسته هشترود دارفانی را وداع گفت.