تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۸۸۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۹۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۹۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۸۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۸۷۰ و ۰٫۶۸۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۸۹۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۸۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۱۰ و ۱٫۲۹۳۵ آغاز می کند. چهارشنبه 29 تیر 1401 – 16:05

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۲۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۱۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۱۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۲۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۳۰۰ و ۱٫۰۳۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۰۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۹۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۹۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۰۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۰۸۰ و ۱٫۲۱۰۰ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/193259

تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۸٫۴۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۷٫۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱۳۷٫۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۸٫۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۸٫۶۰ و ۱۳۸٫۸۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۶۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۷۲۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۷۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۶۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۵۰ و ۰٫۹۶۳۵ آغاز می کند.

تأیید برگزاری رویداد مختص silent hill در هفته جاری مجله بازی یک گیمر.