تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/193855

تحلیل نقاط کلیدی بازار

جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۶٫۳۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۴٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۴٫۳۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۶٫۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۶٫۹۴ و ۱۳۷٫۳۳ آغاز می کند. جمعه 7 مرداد 1401 – 13:35

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۲۷۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۳۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۳۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۲۷۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۲۴۹ و ۰٫۶۲۳۴ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۶۲٫۲۲ با تیک پروفیت اول ۱۶۰٫۷۳ و تیک پروفیت دوم ۱۶۰٫۳۴
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۶۲٫۲۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۲٫۸۸ و ۱۶۳٫۲۷ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۳۶۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۴۲۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۴۳۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۳۶۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۳۴۷ و ۰٫۸۳۳۴ آغاز می کند.

Manotobet live games. دو سرپرست دانشگاه معارفه شدند/ زمزمه تغییر مجدد شیوه برگزاری کنکور.