تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۵٫۹۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۵٫۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۴٫۸۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۵٫۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۶٫۲۵ و ۱۳۶٫۶۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۱۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۰۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۰۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۱۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۰۰ و ۱٫۲۲۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۸۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۸۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۶۰ و ۱٫۲۸۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۰۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۹۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۹۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۰۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۰۴۰ و ۰٫۷۰۶۵ آغاز می کند. پنجشنبه 6 مرداد 1401 – 16:10

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۱۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۱۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۰۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۱۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۲۳۵ و ۱٫۰۲۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/193807

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۵۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۶۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۵۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۵۴۰ و ۰٫۹۵۲۰ آغاز می کند.