تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۶٫۳۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۷٫۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱۳۷٫۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۶٫۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۶٫۱۰ و ۱۳۵٫۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۰۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۹۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۹۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۰۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۰۹۰ و ۱٫۲۱۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۸۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۴۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۸۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۷۸۵ و ۱٫۲۷۵۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۹۸۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۹۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۹۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۹۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۰۰۵ و ۰٫۷۰۲۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/193626

سه شنبه 4 مرداد 1401 – 16:08

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۲۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۱۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۰۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۲۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۲۵۵ و ۱٫۰۲۷۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۶۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۶۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۶۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۰۰ و ۰٫۹۵۸۰ آغاز می کند.

دو سرپرست دانشگاه معارفه شدند/ زمزمه تغییر مجدد شیوه برگزاری کنکور.