تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۶۴٫۸۶ با تیک پروفیت اول ۱۶۳٫۳۶ و تیک پروفیت دوم ۱۶۲٫۹۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۶۴٫۸۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۵٫۵۲ و ۱۶۵٫۹۲ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۹٫۹۱ با تیک پروفیت اول ۱۳۸٫۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۸٫۰۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۹٫۹۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۰٫۵۷ و ۱۴۰٫۹۷ آغاز می کند.

سه شنبه 4 مرداد 1401 – 14:45

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۲۷۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۲۱۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۹۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۲۷۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۲۹۹ و ۰٫۶۳۱۴ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/193624تحلیل نقاط کلیدی بازار

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۴۶۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۱۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۲۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۴۶۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۴۳۹ و ۰٫۸۴۲۶ آغاز می کند.

در صورت برنده شدن، پول به طور خودکار به حساب بازی شما واریز خواهد شد. دو سرپرست دانشگاه معارفه شدند/ زمزمه تغییر مجدد شیوه برگزاری کنکور.