تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/193426

تحلیل نقاط کلیدی بازار

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۹۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۸۹۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۸۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۹۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۹۶۰ و ۰٫۶۹۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۶٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۶٫۴۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۸٫۳۰ و ۱۳۸٫۶۰ آغاز می کند.

جمعه 31 تیر 1401 – 16:00

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۲۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۱۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۰۷۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۲۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۲۵۵ و ۱٫۰۲۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۳۵ و ۱٫۲۹۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۰۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۹۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۸۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۰۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۰۳۵ و ۱٫۲۰۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۷۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۶۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۷۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۷۴۰ و ۰٫۹۷۷۰ آغاز می کند.