تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۸۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۸۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۳۵ و ۱٫۲۸۱۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۷٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۸٫۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱۳۹٫۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۷٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۷٫۷۵ و ۱۳۷٫۴۵ آغاز می کند. تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۰۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۹۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۸۷۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۰۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۰۲۰ و ۱٫۲۰۴۰ آغاز می کند.

پنجشنبه 30 تیر 1401 – 16:06

راهنمای تحلیل نقاط کلیدی

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۲۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۱۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۱۳۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۲۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۲۶۵ و ۱٫۰۲۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۹۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۸۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۸۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۹۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۹۳۰ و ۰٫۶۹۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


منبع: https://iranbourseonline.info/193344تحلیل نقاط کلیدی بازار

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۶۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۷۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۷۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۶۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۷۰ و ۰٫۹۶۵۰ آغاز می کند.

Every day, the manotobet portal hosts various poker tournaments. هنرمند برجسته هشترود دارفانی را وداع گفت.