تحلیل فیوچرز و اپن اینترست نفت خام سبک

پنجشنبه 13 بهمن 1401 – 15:12

دیروز قیمت نفت خام کاهش یافت. با این حال اپن اینترست و حجم معاملات آتی رشد کردند. این یعنی احتمال ادامه حرکت نزولی بازار وجود دارد. در این صورت نرخ ۷۲.۵۰ دلار هدف بعدی نفت خام خواهد بود.

تحلیل فیوچرز نفت خام سبک ۲ فوریه 1
فیوچرز نفت خام سبک – نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)


منبع: https://iranbourseonline.co/241053/tao/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-6

روز گذشته در بازار فیوچرز نفت خام سبک، اپن اینترست بازار نزدیک به ۳ هزار واحد رشد کرد. حجم معاملات آتی نفت خام نیز افزایش یافت و تقریبا ۱۱۱.۲ هزار واحد جهش کرد.

تحلیل اپن اسنترست نفت خام سبک