تحلیل فیوچرز و اپن اینترست نفت خام سبک

روز گذشته قیمت نفت خام سبک کاهش یافت، با این حال اپن اینترست رشد کرد. این یعنی احتمال ادامه حرکت نزولی و اصلاحی بازار در کوتاه مدت وجود دارد. در این صورت کف قیمتی روز ۵ ژانویه در نرخ ۷۲٫۵۰ هدف بعدی بازار خواهد بود.

فیوچرز نفت خام سبک 31 ژانویه 1
فیوچرز نفت خام سبک – نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)


منبع: https://iranbourseonline.co/240856/tao/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-5

سه شنبه 11 بهمن 1401 – 12:56

روز گذشته در بازار فیوچرز نفت خام سبک، اپن اینترست بازار به روند صعودی خود ادامه داد و نزدیک به ۱۴٫۳ هزار واحد افزایش یافت. در مقابل، حجم معاملات آتی نفت خام سبک بعد از دو روز رشد متوالی کاهش یافت و تقریباً ۱۴۷٫۶ هزار واحد پایین آمد.

تحلیل اپن اینترست نفت خام سبک

Two players tournaments.