تحلیل تکنیکال پوند به دلار: GBPUSD در نزدیکی نرخ 1.2445 قرار دارد

پنجشنبه 29 دی 1401 – 12:44

روند کوتاه مدت پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا تا اوج قیمتی ۱٫۲۴۴۵ دلار صعودی است. اگر جفت ارز از این مقاومت عبور کند، مسیر صعودی بازار تا سطح کلیدی ۱٫۲۷۵۹ هموار خواهد شد.

با این حال از دید فروشندگان، اگر حمایت جزئی ۱٫۲۲۵۲ دلار شکسته شود، روند کوتاه مدت GBPUSD تا سطوح پایین تر نزولی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته پوند دلار 2 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته GBPUSD
تحلیل تکنیکال روزانه پوند دلار 2 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه GBPUSD


منبع: https://iranbourseonline.co/239990/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-gbpusd-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-2

تربیت جنسی کودک را جدی بگیرد؛ چیزهایی است که باید بدانند.