تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا

اما در صورتی که محدوده تقاضا به حمایت تبدیل شود، بازار می تواند دوباره به سمت خط روندی بازگردد. اگر این خط روندی شکسته شود، نشانگر پایان حرکت نزولی و اصلاحی است.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار 2 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا


منبع: https://iranbourseonline.co/238997/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C

یکشنبه 27 فروردین 1402 – 14:24

یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

شاخص دلار به محدوده حمایتی رسیده است

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، ساختار بلندمدت بازار نزولی است. حرکت اصلاحی و نزولی شروع شده از نرخ ۱۱۴٫۷۰ واحدی، بعد از ثبت کف قیمتی جزئی ۱۰۰٫۶۳ متوقف شده است. اخیراً شاخص دلار در ادامه بازگشت از خط روند نزولی به محدوده تقاضا رسیده است.

اخیراً شاخص دلار در ادامه بازگشت نزولی از خط روندی به محدوده حمایتی (ناحیه تقاضا) رسیده است. در معاملات هفته جاری، بازار دوباره با این محدوده مواجه خواهد شد. اگر شاخص دلار دوباره از سوی ناحیه تقاضا حمایت شود، می تواند به سمت خط روندی بازگردد. شکست خط روند نزولی نشانگر پایان حرکت نزولی و اصلاحی است.

طبق نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، رالی صعودی شروع شده از نرخ ۸۹٫۱۲ واحدی بعد از ثبت اوج قیمتی ۱۱۴٫۷۰ متوقف شد و در ادامه بازار موج صعودی را تا نرخ ۱۱۰٫۶۳ اصلاح کرد.

اما در صورتی که کف قیمتی اخیر در ۱۰۰٫۶۳ واحدی به طور قطعی شکسته شود، رالی نزولی شاخص دلار تا حمایت ۹۷٫۷۵ احیا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا 1 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا

یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

در معاملات هفته جاری، اگر بازار به زیر نرخ ۱۰۱٫۰۵ عبور کند، شاخص دلار می تواند به سمت کف قیمتی ۱۰۰٫۶۳ حرکت کند. شکست این نرخ برای احیای رالی نزولی تا سطوح پایین تر ضروری است.