تحلیل تکنیکال هفتگی بیت کوین


یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ – ۱۳:۵۰


تحلیل هفتگی بیت کوین BTC، یکشنبه ۱۴ آبان

آیا حرکت اصلاحی بیت کوین ادامه می یابد؟

در نمودار هفتگی رمز ارز بیت کوین، روند بازار متمایل به صعودی است. قیمت بعد از ثبت کف قیمتی ۱۵۴۷۹ به سمت بالا بازگشته و به اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناجی رسیده است.

اگر بیت کوین به بالای نرخ ۳۵۱۵۷ دلار عبور کند و سطح ۳۸٫۲ درصدی را بشکند، می توان انتظار احیای رالی اصلاحی اخیر تا سطح ۵۰ درصد فیبوناچی را در نرخ ۴۲۰۰۰ را داشت. مقاومت جزئی ۳۹۰۰۰ در این بین قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین نمودار هفتگی 1 تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمزارزها
تحلیل تکنیکال هفتگی بیت کوین

تحلیل هفتگی بیت کوین BTC – یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

بیت کوین از محدوده مقاومتی عبور کرده است

در نمودار هفتگی بیت کوین، ساختار بازار متمایل به صعودی است. اخیراً رمز ارز از محدوده مقاومتی کلیدی عبور کرده و رالی اصلاحی و صعودی از کف قیمتی ۱۵۴۷۹ دلار احیا شده است.

اگر محدوده مقاومتی به حمایت تبدیل شود و قیمت از نرخ ۳۴۰۸۳ دلار عبور کند، رمز ارز می تواند ابتدا تا اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی برسد. با شکست این سطح، مسیر حرکت بازار تا سطح ۵۰ درصدی هموار خواهد شد. نرخ رُند ۴۰۰۰۰ دلاری نیز در این بین قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی بیت کوین 2 تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمزارزها
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی بیت کوین


منبع: https://iranbourseonline.co/259954/crypto/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86