تحلیل تکنیکال روند USDJPY: روند کوتاه مدت جفت ارز صعودی است

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن تا مقاومت بلندمدت ۱۴۷٫۶۸ صعودی است. از دید فروشندگان، با شکست نرخ ۱۴۵٫۷۸ روند کوتاه جفت ارز خنثی خواهد شد. اما تا زمانی که حمایت ۱۴۰٫۳۳ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال USDJPY صعودی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال روند_نمودار چهارساعته دلار آمریکا ین ژاپن USDJPY
تحلیل تکنیکال روند_نمودار روزانه دلار آمریکا ین ژاپن USDJPY


منبع: https://iranbourseonline.info/231887/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-usdjpy-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AC%D9%81%D8%AA

پنجشنبه 21 مهر 1401 – 11:08