تحلیل تکنیکال روند USDCHF: نوسانات جفت ارز ادامه دارند

سه شنبه 26 مهر 1401 – 11:07

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس خنثی یا رنج است. از دید خریداران، اگر نرخ ۱.۰۰۷۲ شکسته شود، مسیر صعودی USDCHF تا نرخ ۱.۰۲۳۸ هموار خواهد شد.

در مقابل، اگر جفت ارز به زیر ۰.۹۹۱۴ عبور کند، می توان شاهد شروع حرکت اصلاحی تا حمایت اول در نرخ ۰.۹۷۷۹ بود.

تحلیل تکنیکال روند_نمودار چهارساعته دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF
تحلیل تکنیکال روند_نمودار روزانه دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/232155/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-usdchf-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%AF