تحلیل تکنیکال روند USDCHF: حرکت صعودی جفت ارز احیا شده است

سه شنبه 19 مهر 1401 – 11:25

از دید فروشندگان، شکست نرخ ۰٫۹۷۷۹ برای تشکیل اوج قیمتی ضروری است. در غیر این صورت چشم انداز تکنیکال USDCHF صعودی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال روند-نمودار چهارساعته دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF
تحلیل تکنیکال روند-نمودار روزانه دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/231712/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-usdchf-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

جفت ارز USDCHF به بالای نرخ ۰٫۹۹۶۴ عبور کرده و روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس تا نرخ ۱٫۰۰۶۳ صعودی شده است. با شکست این نرخ، حرکت صعودی شدیدی شروع خواهد شد.