تحلیل تکنیکال روند USDCHF: جفت ارز به مقاومت ۱.۰۰۷۲ تمرکز کرده است

در مقابل، اگر جفت ارز به زیر ۰.۹۹۱۴ عبور کند، می توان شاهد شروع حرکت اصلاحی تا حمایت اول در نرخ ۰.۹۷۷۹ بود.

تحلیل تکنیکال روند_نمودار چهارساعته دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF
تحلیل تکنیکال روند_نمودار روزانه دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/232300/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-usdchf-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس خنثی یا رنج است و جفت ارز به مقاومت ۱.۰۰۷۲ تمرکز کرده است. از دید خریداران، اگر نرخ ۱.۰۰۷۲ شکسته شود، مسیر صعودی USDCHF تا نرخ ۱.۰۲۳۸ هموار خواهد شد.

پنجشنبه 28 مهر 1401 – 11:21