تحلیل تکنیکال روند USDCHF: آیا رالی صعودی جفت ارز احیا می شود؟ –

با این حال از دید فروشندگان، اگر جفت ارز از نرخ ۰٫۹۶۹۴ عبور کند، می توان شاهد ادامه حرکت اصلاحی تا حمایت ۰٫۹۴۷۸ بود.

تحلیل تکنیکال روند-نمودار چهارساعته دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF
تحلیل تکنیکال روند-نمودار روزانه دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/231179

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس خنثی یا رنج است و نوسانات USDCHF زیر نرخ ۰٫۹۹۶۴ ادامه دارند. تا زمانی که حمایت ۰٫۹۶۹۴ موقعیت خود را حفظ کرده است، جفت ارز می تواند رالی صعودی دیگری به راه بیندازد. از دید خریداران، شکست نرخ ۰٫۹۹۶۴ می تواند جفت ارز را به نرخ ۱٫۰۰۶۳ برساند.

جمعه 15 مهر 1401 – 11:41