تحلیل تکنیکال روند USDCAD: نوسانات جفت ارز ادامه دارند

نوسانات USDCAD زیر نرخ ۱.۳۹۷۶ ادامه دارند و روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا خنثی یا رنج است. تا زمانی که حمایت ۱.۳۵۰۱ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال جفت ارز صعودی باقی خواهد ماند. شکست قطعی نرخ ۱.۳۹۷۶ نشانگر احیای رالی صعودی بازار تا برآورد ۲۰۰ درصد فیبوناچی در نرخ ۱.۴۲۸۵ است.

تحلیل تکنیکال روند_نمودار چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا USDCAD
تحلیل تکنیکال روند_نمودار روزانه دلار آمریکا دلار کانادا USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.info/232062/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-usdcad-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7-4

دوشنبه 25 مهر 1401 – 11:35