تحلیل تکنیکال روند GBPUSD: آیا بازگشت نزولی پوند انگلیس ادامه می یابد؟

شکست حمایت جزئی ۱٫۱۰۲۳ دلار، نشانگر پایان بازگشت اصلاحی است و روند کوتاه مدت GBPUSD تا نرخ ۱٫۰۳۵۱ دلار نزولی خواهد شد. در حال حاضر نیز تا زمانی که مقاومت ۱٫۱۴۹۴ دلار پابرجاست، چشم انداز تکنیکال جفت ارز نزولی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال روند-نموار چهارساعته پوند دلار آمریکا GBPUSD
تحلیل تکنیکال روند-نمودار روزانه پوند دلار آمریکا GBPUSD


منبع: https://iranbourseonline.info/231716/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-gbpusd-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE

سه شنبه 19 مهر 1401 – 11:32