تحلیل تکنیکال روند AUDUSD: مقاومت 0.6539 هدف بعدی دلار استرالیا است

چهارشنبه 4 آبان 1401 – 11:01

بازگشت مثبت شروع شده از کف قیمتی ۰.۶۱۶۹ احیا شده و روند کوتاه مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا تا مقاومت ۰.۶۵۳۹ صعودی است. شکست این نرخ و میانگین نمایی ۵۵ روزه نشان دهنده تشکیل کف قیمتی کوتاه مدت است و مقاومت ۰٫۶۶۸۰ دلار هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما از دید خریداران، برای این که رالی نزولی AUDUSD احیا شود، بایستی نرخ ۰٫۶۱۶۹ دلار به طور قطعی شکسته شود.

تحلیل تکنیکال روند_نمودار چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD
تحلیل تکنیکال روند_نمودار روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD


منبع: https://iranbourseonline.info/232566/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-audusd-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-0-6539-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C