تحلیل تکنیکال روند AUDUSD: دلار استرالیا سیر صعودی دارد

روند کوتاه مدت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا صعودی است. انتظار می رود که جفت ارز در ادامه بازگشت مثبت از کف قیمتی ۰.۶۱۶۹ تا مقاومت ۰.۶۵۳۹ دلار حرکت کند. با شکست این نرخ، میانگین نمایی ۵۵ روزه هدف بعدی AUDUSD خواهد بود. در حال حاضر نیز تا زمانی که حمایت ۰.۶۱۶۹ دلار پابرجاست، چشم انداز تکنیکال جفت ارز صعودی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال روند_نمودار چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD
تحلیل تکنیکال روند_نمودار روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD


منبع: https://iranbourseonline.info/232421/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-audusd-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-3

دوشنبه 2 آبان 1401 – 12:33