تحلیل تکنیکال دلار به ین ژاپن

سه شنبه 29 فروردین 1402 – 12:31

رالی جفت ارز USDJPY ادامه دارد و روند کوتاه مدت دلار به ین ژاپن صعودی یا بولیش است. اگر سقف کانال صعودی شکسته شود، مسیر حرکت بازار تا اوج قیمتی ۱۳۷٫۹۰ هموار خواهد شد. هم چنین تا زمانی که حمایت ۱۳۲٫۰۳ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال بازار صعودی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار ین 7 1 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDJPY
تحلیل تکنیکال روزانه دلار ین 8 2 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه USDJPY


منبع: https://iranbourseonline.co/247127/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-14