تحلیل تکنیکال دلار به ین ژاپن: رالی نزولی USDJPY احیا شده است

جفت ارز USDJPY به زیر حمایت ۱۳۳٫۶۱ عبور کرده و رالی نزولی از نرخ ۱۵۱٫۹۳ احیا شده است. از این رو روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن نزولی است و انتظار می رود که بازار تا سطح حمایتی بلندمدت در نرخ ۱۳۱٫۷۶ حرکت کند. با شکست این نرخ، مسیر نزولی نرخ برابری تا ۱۲۱٫۴۳ هموار خواهد شد. در حال حاضر نیز تا زمانی که مقاومت ۱۳۸٫۱۶ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال USDJPY نزولی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته دلار آمریکا ین ژاپن 4 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDJPY
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه دلار آمریکا ین ژاپن 3 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDJPY


منبع: https://iranbourseonline.info/237862/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D9%88-3سه شنبه 29 آذر 1401 – 12:00