تحلیل تکنیکال دلار به ین ژاپن: آیا USDJPY در حال تشکیل کف است؟

از دید خریداران، اگر مقاومت ۱۳۳٫۶۱ شکسته شود، روند کوتاه مدت جفت ارز USDJPY تا مقاومت ۱۳۸٫۱۶ صعودی خواهد شد.

1000009607 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDJPY
1000009606 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDJPY


منبع: https://iranbourseonline.info/238144/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-usdjpy-%D8%AF%D8%B1

جفت ارز USDJPY بالای نرخ ۱۳۰٫۵۵ نوسان می کند و روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن خنثی یا رنج است. در حال حاضر نیز بازار به سطح حمایتی بلندمدت در نرخ ۱۳۱٫۷۶ تمرکز کرده است. با شکست این نرخ، مسیر نزولی نرخ برابری تا ۱۲۱٫۴۳ هموار خواهد شد.

جمعه 2 دی 1401 – 11:55