تحلیل تکنیکال دلار به فرانک: USDCHF روند مشخصی ندارد

با این حال از دید فروشندگان، اگر جفت ارز به زیر نرخ ۰٫۹۱۹۹ عبور کند، رالی نزولی بلندمدت از نرخ ۱٫۰۱۴۶ احیا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته دلار فرانک 2 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه دلار فرانک 2 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.co/238829/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-usdchf-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AE-2

پنجشنبه 15 دی 1401 – 12:00

روند کوتاه مدت دلار در برابر فرانک خنثی یا رنج است و به نظر می رسد که کف قیمتی کوتاه مدت در نرخ ۰٫۹۱۹۹ تشکیل شده است. اگر نرخ ۰٫۹۳۷۹ شکسته شود، میانگین نمایی ۵۵ روز در نرخ ۰٫۹۴۶۷ هدف بعدی USDCHF خواهد بود.