تحلیل تکنیکال دلار به فرانک: USDCHF رنج است!

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس خنثی یا رنج است. اگر جفت ارز USDCHF به بالای مقاومت جزئی ۰٫۹۵۴۵ عبور کند، نشانگر تشکیل کف قیمتی در نرخ ۰٫۹۳۲۵ است و روند کوتاه مدت بازار تا میانگین نمایی ۵۵ روز در نرخ ۰٫۹۶۵۲ صعودی خواهد شد.

چهارشنبه 16 آذر 1401 – 12:13

از دید فروشندگان، اگر جفت ارز USDCHF به زیر نرخ ۰٫۹۳۲۵ عبور کند، رالی نزولی بلندمدت بازار تا حمایت کلیدی ۰٫۹۲۸۷ احیا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال روند جفت ارز دلار آمریکا فرانک سوئیس نمودار چهارساعته USDCHF 7 دسامبر 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال روند جفت ارز دلار آمریکا فرانک سوئیس نمودار روزانه USDCHF 7 دسامبر 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/236589/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-usdchf-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA