تحلیل تکنیکال دلار به فرانک: نوسانات USDCHF ادامه دارند

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس خنثی یا رنج است. از دید فروشندگان، با شکست نرخ ۰٫۹۳۵۵، مسیر نزولی جفت ارز تا حمایت ۰٫۹۲۸۷ هموار خواهد شد. هم چنین تا زمانی که مقاومت ۰٫۹۶۸۰ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال USDCHF نزولی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/235172/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-usdchf

دوشنبه 7 آذر 1401 – 11:27