تحلیل تکنیکال دلار به فرانک: نوسانات USDCHF ادامه دارند

از دید خریداران، شکست مقاومت ۰٫۹۲۸۹ تائیدی بر شکل گیری کف قیمتی موقت در ۰٫۹۰۵۸ می باشد و در این صورت مقاومت ۰٫۹۴۰۷ هدف بعدی بازار خواهد بود.

با این حال از دید فروشندگان، شکست قطعی ۰٫۹۰۵۸ می‌تواند کل حرکت نزولی شروع شده از ۱٫۰۱۴۶ را احیا کند.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار فرانک 9 1
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال روزانه دلار فرانک 8 2
تحلیل تکنیکال روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.co/242200/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-usdchf-11

روند کوتاه مدت دلار آمریکا به فرانک سوئیس خنثی یا رنج است و چشم انداز تکنیکال USDCHF بدون تغییر باقی مانده است.

چهارشنبه 26 بهمن 1401 – 11:36