تحلیل تکنیکال دلار به فرانک: نوسانات USDCHF ادامه دارند

جمعه 16 دی 1401 – 11:21

با این حال از دید فروشندگان، اگر جفت ارز به زیر نرخ ۰٫۹۱۹۹ عبور کند، رالی نزولی بلندمدت از نرخ ۱٫۰۱۴۶ احیا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته دلار فرانک 3 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه دلار فرانک 3 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.co/238924/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-usdchf-4

روند کوتاه مدت دلار در برابر فرانک خنثی یا رنج است و به نظر می رسد که کف قیمتی کوتاه مدت در نرخ ۰٫۹۱۹۹ تشکیل شده است. اگر نرخ ۰٫۹۳۹۷ شکسته شود، میانگین نمایی ۵۵ روز در نرخ ۰٫۹۴۶۰ هدف بعدی USDCHF خواهد بود.