تحلیل تکنیکال دلار به فرانک: حرکت صعودی USDCHF تا کجا ادامه می یابد؟

دوشنبه 8 اسفند 1401 – 11:42

از دید فروشندگان، شکست نرخ ۰٫۹۲۸۹ برای پایان حرکت اصلاحی و صعودی ضروری است. در غیر این صورت چشم انداز تکنیکال جفت ارز صعودی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار فرانک 16 1
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال روزانه دلار فرانک 16 2
تحلیل تکنیکال روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.co/243587/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF

روند کوتاه مدت دلار آمریکا به فرانک تا اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی در نرخ ۰٫۹۴۷۴ صعودی است. شکست این سطوح می تواند حرکت صعودی شدید به راه بیندازد و اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۰٫۹۷۳۰ هدف بعدی بازار خواهد بود.