تحلیل تکنیکال دلار به فرانک: آیا USDCHF تشکیل کف می دهد؟

سه شنبه 15 آذر 1401 – 10:58

از دید فروشندگان، اگر جفت ارز USDCHF به زیر حمایت جزئی ۰٫۹۳۲۵ عبور کند، سطح فیبوناچی بلندمدت در ۰٫۹۲۸۷ هدف بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF 3 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF 3 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/236513/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-usdchf-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس خنثی یا رنج است. اگر قیمت به بالای مقاومت جزئی ۰٫۹۵۴۵ عبور کند، نشان دهنده تشکیل کف قیمتی موقت در نرخ ۰٫۹۳۲۵ است و روند کوتاه مدت USDCHF تا میانگین نمایی ۵۵ روز در نرخ ۰٫۹۶۶۹ صعودی خواهد شد.