تحلیل تکنیکال دلار به فرانک: آیا USDCHF به سمت مقاومت 0.9680 حرکت می کند؟

جفت ارز USDCHF بالای کف قیمتی موقت در نرخ ۰٫۹۳۵۵ نوسان می کند و روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس خنثی یا رنج است. بازگشت اصلاحی و صعودی بایستی از سوی مقاومت ۰٫۹۶۸۰ محدود شود و نرخ برابری به سمت پایین حرکت کند. با شکست نرخ ۰٫۹۳۵۵، رالی نزولی USDCHF تا حمایت کلیدی ۰٫۹۲۸۷ احیا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/234484/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-usdchf-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85

پنجشنبه 26 آبان 1401 – 12:55